ანატომია - ვეგეტატიკა და გამტარი გზები

24  I  By Datiko
Please take the quiz to rate it.

ანატომია - ვეგეტატიკა და გამტარი გზები

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რომელი დებულება არ შეესაბამება სიმპათიკური ნერვების მოქმედების ხასიათს:
1.
2.
3.
4.
2.  ზესეგმენტური (უმაღლესი) ვეგეტატიური ცენტრები არ არის:
1.
2.
3.
4.
3.  ვეგეტატიური ნერვული კვანძი ც.ნ.ს და საინერვაციო ორგანოს შორის გზაზე განლაგებულია ყველგან, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
4.  სეგმენტური ვეგეტატიური ცენტრები არ არის:
1.
2.
3.
4.
5.  ვეგეტატიური ნერვული სისტემის პარასიმპათიკური ნაწილის გავრცელების სფერო ყველა წარმონაქმნშია გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
6.  მუცლის ვეგეტატიური ნერვული წნულებია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  რომელი დებულება არ შეესაბამება პარასიმპათიკური ნერვების მოქმედების ხასიათს:
1.
2.
3.
4.
8.  რომელი ნერვი არ ეკუთვნის სიმპათიკური წველის კისრის ნაწილს:
1.
2.
3.
4.
9.  გულმკერდის ვეგეტატიური ნერვული წნულებია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  წითელ - ბირთვ ზურგის ტვინის (რუბროსპინალური) გზა არ გაივლის:
1.
2.
3.
4.
11.  ეფერენტული (დაღმავალი) გამტარებელი გზებია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
12.  ექსტერორეცეპტული გამტარებელი გზებია ყველა, გარდა ერთისა:           
1.
2.
3.
4.
13.     კანის შეხებით საგნების ამოცნობის (სტერეოგნოზიის) გზებში ნეირონების განლაგების ყველა სქემა სწორია, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
14.  რომელი დებულება არ შეესაბამება სიმპათიკური ნერვების მოქმედების ხასიათს:
1.
2.
3.
4.
15.  ვეგეტატიური ნერვული სისტემის პარასიმპათიკური ნაწილის გავრცელების სფერო ყველა წარმონაქმნშია გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
16.  რომელი ნერვი არ ეკუთვნის სიმპათიკური წველის გულმკერდის ნაწილს:
1.
2.
3.
4.
17.  მენჯის ვეგეტატიური ნერვული წნულებია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
18.  შეარჩიეთ ერთი არასწორი პასუხი: ზედა ჰიპოგასტრული წნულის ბოჭკოები მონაწილეობენ:
1.
2.
3.
4.
19.  ტკივილისა და თერმული გაღიზიანების შეგრძნების გამტარებელ გზებში ნეირონების განლაგების ყველა სქემა სწორია გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
20.     სიმპათიკური წველის კისრის ნაწილი შეიქმნება ყველა კვანძით, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
21.  პროპრიორეცეპტული გამტარებელი გზებია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
22.     პარასიმპათიკური ნერვული სისტემის სეგმენტური ცენტრია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
23.  plexus celiacus - ის ბოჭკოები ქმნიან ლოკალურ წნულებს ყველა ორგანოებზე, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
24.  პარასიმპათიკური ნერვული სისტემის სეგმენტური ცენტრია ყველა, გარდა ერთისა:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.