ტესტი გეოგრაფიაში

27  I  By Gegle
Please take the quiz to rate it.

2013 სასწავლო წლის გეოგრაფიის პროგრამის მიხედვით 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ვინ ჩაუდგა სათავეში ფერნანდო მაგელანის გარდაცვალების შემდგომ მის ექსპედიციას?
A.
B.
C.
D.
2.  Aქვეყანაში ურბანიზაცის დონე 80%,B ქვეყანაში 74%,რომელია სწორი მსჯელობა
A.
B.
C.
D.
3.  .ამოწურვად აღდგენად რესურსს განეკუთვნება:
A.
B.
C.
D.
4.  რა ეწოდება ჰაერის მასების მოძრაობას?
A.
B.
C.
D.
5.  ღვარცოფი გავრცელებულია იქ,სადაც
A.
B.
C.
D.
6.  ჩამოთვლილთაგან რომელია ტრანს სასაზღვრო მდინარე?
A.
B.
C.
D.
7.  ჩამოთვლილთაგან,რომელი ფაქტორით იყო გამოწვეული 1997 წელს სვანეთიდან მოსახლეობის მასიური მიგრაცია ქვემო ქართლში?
A.
B.
C.
D.
8.  რამდენჯერ მოხდა „ნატოს გაფართოება?
A.
B.
C.
D.
9.  იპოვეთ სწორი მსჯელობა:
A.
B.
C.
D.
10.  მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს
A.
B.
C.
D.
11.  რომელია არასწორეი მსჯელობა
A.
B.
C.
D.
12.  თიანეთსა და ჟებოტას შორის მანძილი 2კმ-ია.რა მანძილი იქნება მათ შორის1:10 000 მასშტაბიან რუკაზე?
A.
B.
C.
D.
13.  რა სიმაღლისაა მთა,თუ მის ძირში ჰაერის ტემპერატურა +26°С-ია,ხოლო წვერზე -10°С
A.
B.
C.
D.
14.  რომელ სარტყელში მიზდევენ მეურნეობას?
A.
B.
C.
D.
15.  გემებსა და ხომელდებს შორის შესაბამისობათა მართებული წყვილი წარმოდგენილია 
A.
B.
C.
D.
16.  მსოფლიოს რომელი რეგიონი უკავშირდება ტორნადოების ინტენსიური წარმოქმნის ადგილებს?
A.
B.
C.
D.
17.  ანდების ქვეყნები მდიდარია
A.
B.
C.
D.
18.  რომელია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ადმინისტრაციული ცენტრი?
A.
B.
C.
D.
19.  რომელი კუნძულები არ შედის მალაის არქიპელაგში?
A.
B.
C.
D.
20. 
  • რომელი მდინარე განეკუთვნება მდინარე მტკვრის აუზს?
A.
B.
C.
D.
21.  უმსხვილესი ნავთობმომპოვებელი რეგიონია?
A.
B.
C.
D.
22.  საქართველოს მდინარეთა უდიდესი ნაწილი სიგრძით ნაკლებია?
A.
B.
C.
D.
23.  მოსახლეობის სიმჭიდროვე გამოითვლება?
A.
B.
C.
D.
24.  რომელ ქვეყანაზეა საუბარი?  ეს ქვეყანა, რომელიც ძირითადად ემიგრანტებისგან შეიქმნა, შედის ბრიტანეთის დანამეგობრობაში, აქვს 2 სახელმწიფო საზღვარიერთსა და იმავე ქვეყანასთან, ფლობს მრავალფეროვან ბუნებრივ რესურსებს და აქვს 2 სახელმწიფო ენა
A.
B.
C.
D.
25.  მოცემულ რუკაზე წითელი ფერით გამოსახულია : 
A.
B.
C.
D.
26.  დიაგრამაზე მოცემულია ინტერნეტის მომხმარებელთა დემოგრაფია გაერთიანებულ სამეფოში , ლეგენდაში მოცემულია :
A.
B.
C.
D.
27.  რუკაზე გამოსახული ყავისფერი ობიექტია : 
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.