ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ - Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Κέντρο
Test Γενικών Γνώσεων
28 Ερωτήσεις
Το test αυτό είναι ένα μικρό ενδεικτικό δείγμα 28 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών μέσω υπολογιστή.
Αποτελείται από πραγματικές ερωτήσεις που έχουν κατά καιρούς τεθεί σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κτλ. και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των γενικών γνώσεων των υποψηφίων.
Τα πραγματικα τεστ θα περιλαμβάνουν εξειδικευμένες ερωτήσεις με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από το παρόν δείγμα, αφου απευθύνονται μόνο σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και μάλιστα μόνο του 5ου Επιστημονικού Πεδίου.
Η βάση δεδομένων του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου θα είναι δε διαθέσιμη για online απεριόριστη χρήση από τους σπουδαστές μας, είτε φοιτούν σε τμήμα στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε παρακολουθούν το πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως.
Our records show you have previously
started this quiz
Would you like to