ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla
ลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz