ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla
Please take the quiz to rate it.

ลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.