ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla
Please take the quiz to rate it.

ลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
  • A. 

   1.ใบ

  • B. 

   2.คัน

  • C. 

   3.อัน

  • D. 

   4.เล่ม


 • 2. 
  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
  • A. 

   1.เล่ม

  • B. 

   2.คัน

  • C. 

   3.ใบ

  • D. 

   4.อัน


 • 3. 
  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
  • A. 

   1.เล่ม

  • B. 

   2.ใบ

  • C. 

   3.คัน

  • D. 

   4.อัน


 • 4. 
  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
  • A. 

   1.ใบ

  • B. 

   2.เล่ม

  • C. 

   3.คัน

  • D. 

   4.อัน


 • 5. 
  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
  • A. 

   1.เล่ม

  • B. 

   2.คัน

  • C. 

   3.ใบ

  • D. 

   4.อัน


 • 6. 
  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
  • A. 

   1.คัน

  • B. 

   2.แผ่น

  • C. 

   3.อัน

  • D. 

   4.ใบ


 • 7. 
  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
  • A. 

   1.คัน

  • B. 

   2.ตัว

  • C. 

   3.ใบ

  • D. 

   4.อัน


 • 8. 
  ลักษณะนามของ กระจาด
  • A. 

   1.ใบ

  • B. 

   2.ตัว

  • C. 

   3.อัน

  • D. 

   4.คัน


 • 9. 
  ลักษณะนามของ กบ
  • A. 

   1.ตัว

  • B. 

   2.ใบ

  • C. 

   3.อัน

  • D. 

   4.คัน


 • 10. 
  ลักษณะนามของ ดินสอ 
  • A. 

   1.ใบ

  • B. 

   2.แท่ง

  • C. 

   3.อัน

  • D. 

   4.คัน


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.