ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla
Please take the quiz to rate it.

ลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.