ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz