ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla
ลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.