ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz