ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz