คำลักษณะนาม

10  I  By Sitara
Please take the quiz to rate it.

คำลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.       ขลุ่ยคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
2.          ขิมคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
3.   ขนคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
4.    ขวานคำลักษณะนามคืออะไร  
1.
2.
3.
4.
5.      ข้าวหลามคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
6.      ไข่คำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
7.           ไข่มุกคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
8.  เขื่อนคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
9.   ข้าวโพดคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
10.       ข้าวต้มมัดคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.