คำลักษณะนาม

10  I  By Sitara
คำลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.       ขลุ่ยคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
2.          ขิมคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
3.   ขนคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
4.    ขวานคำลักษณะนามคืออะไร  
1.
2.
3.
4.
5.      ข้าวหลามคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
6.      ไข่คำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
7.           ไข่มุกคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
8.  เขื่อนคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
9.   ข้าวโพดคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
10.       ข้าวต้มมัดคำลักษณะนามคืออะไร    
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz