คำลักษณะนาม

10  I  By Sitara
Please take the quiz to rate it.

คำลักษณะนาม

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
       ขลุ่ยคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เลา

  • B. 

   หลัง

  • C. 

   เล่ม

  • D. 

   วง


 • 2. 
          ขิมคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เล่ม

  • B. 

   ฝัก

  • C. 

   ชิ้น

  • D. 

   ตัว


 • 3. 
   ขนคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   ฝัก

  • B. 

   เส้น

  • C. 

   หลัง

  • D. 

   คู่


 • 4. 
    ขวานคำลักษณะนามคืออะไร  
  • A. 

   เล่ม

  • B. 

   ฟอง

  • C. 

   ดอก

  • D. 

   แผ่น


 • 5. 
      ข้าวหลามคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เล่ม

  • B. 

   แผ่น

  • C. 

   กระบอก

  • D. 

   กลีบ


 • 6. 
      ไข่คำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   ฟอง

  • B. 

   ฝัก

  • C. 

   เม็ด

  • D. 

   ดอก


 • 7. 
           ไข่มุกคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   หัว

  • B. 

   เม็ด

  • C. 

   ภูเขา

  • D. 

   ฝัก


 • 8. 
  เขื่อนคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เข่ง

  • B. 

   เม็ด

  • C. 

   เขื่อน

  • D. 

   แผ่น


 • 9. 
   ข้าวโพดคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   ฝัก

  • B. 

   แผ่น

  • C. 

   ดอก

  • D. 

   แพ


 • 10. 
       ข้าวต้มมัดคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   มัด

  • B. 

   ตัว

  • C. 

   ,สาย

  • D. 

   แผ่น


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.