คำลักษณะนาม

10 Questions  I  By Sitara on April 18, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.       ขลุ่ยคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
2.          ขิมคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
3.   ขนคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
4.    ขวานคำลักษณะนามคืออะไร  
A.
B.
C.
D.
5.      ข้าวหลามคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
6.      ไข่คำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
7.           ไข่มุกคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
8.  เขื่อนคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
9.   ข้าวโพดคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
10.       ข้าวต้มมัดคำลักษณะนามคืออะไร    
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade