ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5  I  By Napat
Please take the quiz to rate it.

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ใครเป็นผู้แต่งศิลาจารึกหลักที่1
1.
2.
3.
4.
2.  ศิลาจารึกมีลักษณะการแต่งอย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  สุภาบิตพระร่วง เรียกอีกชื่อว่า?
1.
2.
3.
4.
4.  ศิลาจารึกหลักที่1 แบ่งเป็นกี่ตอน?
1.
2.
3.
4.
5.  ไตรภูมิพระร่าวงแต่งขึ้นเพื่ออะไร?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.