ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5  I  By Napat
Please take the quiz to rate it.

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ใครเป็นผู้แต่งศิลาจารึกหลักที่1
  • A. 

   พ่อขุนศรีอินทราทิพย์

  • B. 

   พ่อขุนรามคำแหง

  • C. 

   พญาลิไท

  • D. 

   พญาเลอไท


 • 2. 
  ศิลาจารึกมีลักษณะการแต่งอย่างไร
  • A. 

   ร้อยแก้ว

  • B. 

   ร้อยกรอง

  • C. 

   โคลงสี่สุภาพ

  • D. 

   กลอนแปด


 • 3. 
  สุภาบิตพระร่วง เรียกอีกชื่อว่า?
  • A. 

   ปฐมสุภาษิต

  • B. 

   ไตรภูมิพระร่วง

  • C. 

   บัญญัติพระร่วง

  • D. 

   ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์


 • 4. 
  ศิลาจารึกหลักที่1 แบ่งเป็นกี่ตอน?
  • A. 

   3 ตอน

  • B. 

   2 ตอน

  • C. 

   5 ตอน

  • D. 

   4 ตอน


 • 5. 
  ไตรภูมิพระร่าวงแต่งขึ้นเพื่ออะไร?
  • A. 

   เทศนาโปรดมารดา

  • B. 

   ปลุกขวัญทหาร

  • C. 

   เรียกฝน

  • D. 

   ขอบคุณบิดามารดา


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.