วรรณคดีสมัยสุโขทัย

5  I  By 10waritsara402
Please take the quiz to rate it.

วรรณคดีสมัยสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1.วรรณคดีไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือเรื่องอะไร?
  • A. 

   ศิลาจารึก

  • B. 

   ไตรภูมิพระร่วง

  • C. 

   ลิลิตโองการแช่งน้ำ

  • D. 

   มหาชาติคำหลวง


 • 2. 
  2.ใครเป็นผู้แต่งไตรภูมิพระร่วง ?
  • A. 

   พระเจ้าตากสิน

  • B. 

   พระยาลิไท

  • C. 

   พระนเรศวร

  • D. 

   รัชกาลที่1


 • 3. 
  3.ในการแต่งศิลาจารึกได้มีการสันนิษฐานว่ามีคนแต่งเพิ่ม สันนิษฐานจากอะไร?
  • A. 

   ดูจากตัวอักษร

  • B. 

   มีการใช้คำเรียกตัวเองที่แตกต่าง

  • C. 

   เล่าเรื่องขาดตอนไป

  • D. 

   การเขียนที่ผิดวิธี


 • 4. 
  4.นางนพมาศเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?
  • A. 

   เกี่ยวกับการแสดงละคร

  • B. 

   เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

  • C. 

   เกี่ยวกับประเพณี

  • D. 

   เกี่ยวกับการค้าขาย


 • 5. 
  5.ไตรภูมิพระร่วงมีกี่ภูมิ?
  • A. 

   1 ภูมิ

  • B. 

   3 ภูมิ

  • C. 

   5 ภูมิ

  • D. 

   9 ภูมิ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.