อุปกรณ์เปตอง

5  I  By Prem9637
Please take the quiz to rate it.

ตอบคำถามเกี่ยวกับเปตองใ ประเทศไทย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลกเปตองนี้ยี่ห้ออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  อุปกรณืนี้เรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ใครเป็นริเริ่มกีฬาเปตองในประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
4.  เปตองใช้คะแนนการเล่นเป็นอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  เปตองมีการแข่งขันประเภทใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.