อุปกรณ์เปตอง

5 Questions  I  By Prem9637 on November 2, 2010
ตอบคำถามเกี่ยวกับเปตองใ ประเทศไทย

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลกเปตองนี้ยี่ห้ออะไร
A.
B.
C.
D.
2.  อุปกรณืนี้เรียกว่าอะไร
A.
B.
C.
D.
3.  ใครเป็นริเริ่มกีฬาเปตองในประเทศไทย
A.
B.
C.
D.
4.  เปตองใช้คะแนนการเล่นเป็นอย่างไร
A.
B.
C.
D.
5.  เปตองมีการแข่งขันประเภทใดบ้าง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade