คณิตศาสตร์ประถม

10  I  By Fedukgm
Please take the quiz to rate it.

คณิตศาสตร์ประถม
คณิตศาสตร์ประถม

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  (50x20)+(30x60)=?
  • A. 

   2600

  • B. 

   2800

  • C. 

   3200

  • D. 

   4800


 • 2. 
  (60x60)+(40x40)=?
  • A. 

   4800

  • B. 

   5200

  • C. 

   5600

  • D. 

   6000


 • 3. 
  (40x50)-(30x30)=?
  • A. 

   900

  • B. 

   1100

  • C. 

   1300

  • D. 

   1500


 • 4. 
  (60x30)-(30x30)=?
  • A. 

   300

  • B. 

   600

  • C. 

   900

  • D. 

   1100


 • 5. 
  (50x90)-(50x30)=?
  • A. 

   3000

  • B. 

   3300

  • C. 

   3600

  • D. 

   3900


 • 6. 
  (25x25)+(15x15)=?
  • A. 

   750

  • B. 

   850

  • C. 

   950

  • D. 

   1050


 • 7. 
  (30x30)+(40x40)=?
  • A. 

   1500

  • B. 

   2000

  • C. 

   2500

  • D. 

   3000


 • 8. 
  (10x10)+(20x20)=?
  • A. 

   200

  • B. 

   300

  • C. 

   400

  • D. 

   500


 • 9. 
  (60x60)-(50x50)=?
  • A. 

   900

  • B. 

   1100

  • C. 

   1300

  • D. 

   1500


 • 10. 
  (20x60)-(10x30)=?
  • A. 

   500

  • B. 

   700

  • C. 

   800

  • D. 

   900


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.