Test of Written Comprehension
20 Questions

Jak vyplňovat test

Ke každé otázce zvolte odpověď, která je významem nejblíže k originální větě.

Příklad:
0. Linda has a white cat and a black cat.

 

Linda's cat is black and white.
She has one cat.
She has two cats.
Linda likes brown cats.