მათემატიკური უნარები.
10
WWW.EXAM.GE მოცემულია მათემატიკის ტესტი. ტესტს ყოველდღიურად დაემატება ახალი შეკითხვები