รอบรู้ 250 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ + ที่มาของ สว. + เหตุการณ์ปัจจุบัน

16  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 250 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ + ที่มาของ สว. + เหตุการณ์ปัจจุบัน
 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 250  มติศาลรัฐธรรมนูญ ที่มา สว. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน  พ.ศ.2550  เป็นฉบับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
2.  สส. และ สว. กี่คนยื่นแก้ไขที่มาของ สว.ให้มาจากการเลือกตั้ง
1.
2.
3.
4.
3.  มติ ศาลรัฐธรรมนูญเท่าไร ตัดสินการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ สซ.ขัดต่อรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
1.
2.
3.
4.
4.  ศาลรัฐธรรมนูญมีกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
1.
2.
3.
4.
6.  การแก้ไขรัฐธรรมนูยที่มาของ สว.กระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตราใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550 มีกี่หมวดกี่มาตร
1.
2.
3.
4.
8.  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ในหมวดใด
1.
2.
3.
4.
9.  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
10.  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกรณี สส.ต้องมีจำนวนเท่าใดของทั้งหมดที่มีอยู่
1.
2.
3.
4.
11.  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดย สส และ สว. ต้องมีสัดส่วนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
12.  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยประชาชนผู้มีสิทะฺ์เลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
13.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  องค์ที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
14.  พศ เสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ฯ  
1.
2.
3.
4.
15.  พายุที่ทำความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์ ปี 2556 อย่างรุนแรง
1.
2.
3.
4.
16.  สว.  ตามรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันมี่กี่คน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.