გამოსაშვები გამოცდები – ფიზიკა
20
WWW.EXAM.GE  მოცემულია ფიზიკის ტესტი გამოსაშვები გამოცდებისათვის