გამოსაშვები გამოცდები - ფიზიკის კითხვები
20
WWW.EXAM.GE  მოცემულია ფიზიკის ტესტი გამოსაშვები გამოცდებისათვის