გამოსაშვები გამოცდები – ფიზიკა
20 Vrae
WWW.EXAM.GE  მოცემულია ფიზიკის ტესტი გამოსაშვები გამოცდებისათვის