ინგლისური - Listening Task
6 Questions
მოცემულია ინგლისური ენის მოსასმენი ტესტი 6 საკითხიანი. (აუდიო მასალა არის 4 წუთიანი და მოიცავს მთელ ტესტს) ტექსტი მოისმინეთ ორჯერ და შეასრულეთ დავალებები მოსმენასთან ერთად.You will hear an interview with a girl called Jessica, who is a gymnastic. For each question, click on the correct answer A,B or C