6 STEP ชุด 249 นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์
16
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 249  นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 6 STEP โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com