მოდით ვითამაშოთ ეს ჰისტირის ვიქტორინა
20 Vrae
WWW.EXAM.GE  მოცემული ტესტები ეკუთვნის www.exam.ge-ს.