กฎ ระเบียบ ชุด 93 แนวปฏิบัติการแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 2551
9
 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 93  แนวปฏิบัติการแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com