กฎหมาย 74 พรฏ.ระเบียบข้าราชการครู กทม.2550

13  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

กฎหมาย 74 พรฏ.ระเบียบข้าราชการครู กทม.2550
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 74 พรฎ.ระเบียบข้าราชการครู กทม.2550   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พระราชกฤษฎ๊กา ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ประกาศใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
2.  พระราชกฤษฎ๊กา ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรฎ.ระเบียบข้าราชการ กทม. พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
4.  ตำแหน่งข้าราชการครู กทม.มีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.  ข้าราชการครู กทม.มีกี่ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
6.  ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร อยู่ในตำแหน่งตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ตำแหน่งตามข้อใด ไม่มีในข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
8.  ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะได้กี่วิทยฐานะ
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทและตำแหน่งของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
11.  หากท่านสอบได้เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้มีอำนาจใสนการบรรจุแต่งตั้งท่านคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรฎ.ระเบียบข้าราชการครู กทม. พ.ศ.2550
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้ พรฎ.ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.