ข้อสอบชุดที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ��

10  I  By Tonsound7
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบชุดที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ��
ข้อสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจความรู้ทา ด้านดนตรีสากล โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้น มาจากเครื่องดนตรีของชนชาติใดในสมัยโบราณ
1.
2.
3.
4.
2.  สำหรับการกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีโบราณที่สร้างขึ้นมา ครั้งแรกนั้นสร้างขึ้นมามีกี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
3.  การรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ พึ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค  Middle  age  คือระหว่างศตวรรษที่เท่าไหร่ 
1.
2.
3.
4.
4.  การร้องรำทำเพลงของมนุษย์ในยุคแรกๆเพื่อช่วยให้ตนพ้นภัย   บันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตนมีความสุขความสบาย การกระทำดังกล่าวทำไปเพื่ออ้อนวอนผู้ใด
1.
2.
3.
4.
5.  มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ  เกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมา ซึ่งเราเรียกว่าประสานเสียง วิธีการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่เท่าไหร่
1.
2.
3.
4.
6.  ประวัติดนตรีตะวันตกซึ่งแบ่งออกเป็นสมัยต่าง ๆ ได้กี่สมัย
1.
2.
3.
4.
7.  "The Renaissance" มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  ยุคนี้เป็นยุคที่ดนตรีเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่  มีความรุ่งเรืองมากขึ้น  มีนักดนตรีเอก 3ท่านคือ  Haydn Gluck และMozart มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น  เพื่อเป็นการป้องกันการลืมจึงได้มีผู้ประดิษฐ์สัญลักษณ์ต่างๆแทนทำนอง  เมื่อประมาณ ค.ศ. ใด
1.
2.
3.
4.
10.  เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละครที่มีการร้องโต้ตอบกันตลอดเรื่อง   เพลงประเภทนี้ใช้วงดนตรีวงใหญ่ๆบรรเลงประกอบ มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.