รอบรู้ ชุด 241 ครม.ปู 5

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ ชุด 241 ครม.ปู 5
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้  ชุด 245 ครม.ยิ่งลักษณื 5  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ครม.ปู 5 มีวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  จากข้อ 1 เป็นไปตามมาตราใดของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
1.
2.
3.
4.
3.  ครม.ปู 5 ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ครม.ยิ่งลักษณ์ 5 มีรองนายกรัฐมนตรีกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน ครม.ปู 5
1.
2.
3.
4.
6.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใน ครม.ปุ 5
1.
2.
3.
4.
7.  รมว.ศธ. ปู 5
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในส่วนที่เพิ่มเติมของ ครม.ปู 5
1.
2.
3.
4.
9.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เคยเป็น ส.ส.กี่พรรค
1.
2.
3.
4.
10.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ รมว.ศธ.คนใหม่ได้รับ คือ
1.
2.
3.
4.
11.  รมว.ศธ.ปู 5 อายุกี่ปี 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.