รอบรู้ 213 จิตวิทยา V 6 STEP + คำขวัญวันครู เด็ด เด่น

23  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 213 จิตวิทยา V 6 Step + คำขวัญวันครู เด็ด เด่น
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 6 STEP ชุด 213 รอบรู้ 213 จิตวิทยา V 6 STEP + คำขวัญวันครู เด็ด เด่น  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การศึกษาจิตวิทยาในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามี 6 กลุ่มใหญ่ กลุ่มใดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  นักจิตวิทยาท่านใดเกี่ยวข้องกับกลุ่มโครงสร้างจิตน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  Body and Mind เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.  บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง” หมายถึงใคร
1.
2.
3.
4.
6.  " เด็กชาย เอ พยายามปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ "
1.
2.
3.
4.
7.  " เด็กชายบัวขาว แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กีฬามวยไทย ชนะเลิญเหรียญทองระดับประเทศ ผู้อำนวยการกล่าวประกาศหน้าเสาธงและพูดออกเสียงตามสาย ลงวารสารตีพิมพ์ " ผอ.ท่านนี้ใช้หลักจิตวิทยาใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ โครงสร้างของจิต โดย ซิกมันต์  ฟรอยด์  ( Sigmund  Freud )  
1.
2.
3.
4.
9.  พัฒนาการบุคลิกภาพตามแนวคิดของ ฟรอยด์ มี 5 ขั้น ข้อใด ไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
10.  การสอนแบบนิรนัย เกี่ยวข้องกับจิตวิทยากลุ่มใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
11.  ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ Abraham H. Maslow  มี่กี่ขั้น
1.
2.
3.
4.
12.  การสอบเข้ารับการราช อยู่ในลำดับขั้นใดของมาสโลว์
1.
2.
3.
4.
13.  ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ โดยมาสโลว์ คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  เด็กชายขาว ย้ายโรงเรียนหลายครั้ง เพราะผู้ปกครองมีปัญหาอย่าร้างแยกทางกันอยู่ เดี่ยวก็ย้ายไปอยู่กับ เดี่ยว็ย้ายไปอยู่กับแม่ ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน หากท่านเป็นครูประจำชั้นท่านจะเลือกปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาใดเป็นลำดับแรก
1.
2.
3.
4.
15.  คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 2556 
1.
2.
3.
4.
16.  คำขวัญวันครู ปี 2556
1.
2.
3.
4.
17.  คำขวัญวันเด็กปี 2556 เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
18.  คำขวัญวันครู ปี 2556 เกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
19.  กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 พ.ศ.2556 
1.
2.
3.
4.
20.  กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 คศ.2014 
1.
2.
3.
4.
21.  ฟุตบอลโลก 2014 (2014 FIFA World Cup)
1.
2.
3.
4.
22.  เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ 2556
1.
2.
3.
4.
23.  ปีเข้าสู่อาเซียน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.