รอบรู้ 207 เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ เด่นน่าออก

9  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 207 เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ เด่นน่าออก
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 208 เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม เด่นน่าออก   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดหมายถึงการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
2.  การประเมินวิทยฐานะครูแบบใหม่ประกอบด้วยกี่ส่วนที่สำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
3.  จากข้อ 2 หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
4.  ข้อใดหมายถึง Green Zone ตามเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครูแบบใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
5.  ข้อใดหมายถึง  Percentile สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1.
2.
3.
4.
6.  ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 ข้อ 15 ครู ก สังกัด สพป.นม.3 ไปช่วยราชการ สพป.นม.2 ทำผิดวินัย ผอ.เขต สพป.นม.2 ให้ไปสอนหนังสือที่โร งเรียน ข สังกัด สพป.นม.2 ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตการลากิจส่วนตัวครู ก
1.
2.
3.
4.
5.
7.  พายุแกมีที่พัดเข้าไทย 6-8 ตค 2555 เป็นพายุชนิดใด
1.
2.
3.
4.
8.  8.รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ประกาศลาออก
1.
2.
3.
4.
9.  9."ราชันชุดขาว" หมายถึงฟุตบอลลีดใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.