ფიზიოლოგია 1

26  I  By Tekotata55
Please take the quiz to rate it.

ფიზიოლოგია 1

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რას შეისწავლის ადამიანის ფიზიოლოგია?
1.
2.
3.
4.
2.  ვალეოლოგია წარმოადგენს სამედიცინო მეცნიერების მნიშვნელოვან მიმართულებას:
1.
2.
3.
4.
3.  ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ჯანმრთელობა გულისხმობს:
1.
2.
3.
4.
4.  რა არის ფიზიოლოგიური ფუნქცია?
1.
2.
3.
4.
5.  ფიზიოლოგიური ფუნქციები იყოფა:
1.
2.
3.
4.
6.  ანიმალურ (სომატურ) ფუნქციებს მიეკუთვნება:
1.
2.
3.
4.
7.  ვეგეტატურ ფუნქციებს მიეკუთვნება:
1.
2.
3.
4.
8.  ფიზიოლოგიური სისტემა ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
9.  ფუნქციური სისტემა წარმოადგენს (ანოხინის მიხედვით):
1.
2.
3.
4.
10.  რა არის ჰომეოსტაზი?
1.
2.
3.
4.
11.  პროცესთა ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს ჰომეოსტაზის აღდგენას (შენარჩუნებას) ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
12.  რას ნიშნავს  ფუნქციათა რეგულაცია ?
1.
2.
3.
4.
13.  ფუნქციათა სარეგულაციო მექანიზმების მიხედვით არჩევენ:
1.
2.
3.
4.
14.  თვითრეგულაცია ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
15.  ადაპტაცია (შეგუება):
1.
2.
3.
4.
16.  ადაპტაციური რეაქციები იყოფა:
1.
2.
3.
4.
17.  ზოგადი, არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები აღმოცენდება:
1.
2.
3.
4.
18.  სპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები:
1.
2.
3.
4.
19.  ნაერთთა ტრანსმემბრანული ტრანსპორტის მექანიზმებია:
1.
2.
3.
4.
20.  შეუღლებულ (მეორად-აქტიურ) ტრანსპორტს უზრუნველყოფენ:
1.
2.
3.
4.
21.  ენდოციტოზის სახეებია:
1.
2.
3.
4.
22.  პერსორბცია ეწოდება:
1.
2.
3.
4.
23.  როგორ ხორციელდება მემაბრანაში ნაერთთა პასიური ტრანსპორტი?
1.
2.
3.
4.
24.  მემბრანაში ნაერთთა აქტიური ტრანსპორტისათვის აუცილებელია:
1.
2.
3.
4.
25.  უჯრედებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის სახეებია:
1.
2.
3.
4.
26.  ორგანიზმის არასპეციფიკურ პასუხს ნებისმიერ ინტენსიურ გაღიზიანებაზე წარმოადგენს:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.