ფიზიოლოგია 1

26  I  By Tekotata55
Please take the quiz to rate it.

ფიზიოლოგია 1

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რას შეისწავლის ადამიანის ფიზიოლოგია?
A.
B.
C.
D.
2.  ვალეოლოგია წარმოადგენს სამედიცინო მეცნიერების მნიშვნელოვან მიმართულებას:
A.
B.
C.
D.
3.  ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ჯანმრთელობა გულისხმობს:
A.
B.
C.
D.
4.  რა არის ფიზიოლოგიური ფუნქცია?
A.
B.
C.
D.
5.  ფიზიოლოგიური ფუნქციები იყოფა:
A.
B.
C.
D.
6.  ანიმალურ (სომატურ) ფუნქციებს მიეკუთვნება:
A.
B.
C.
D.
7.  ვეგეტატურ ფუნქციებს მიეკუთვნება:
A.
B.
C.
D.
8.  ფიზიოლოგიური სისტემა ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
9.  ფუნქციური სისტემა წარმოადგენს (ანოხინის მიხედვით):
A.
B.
C.
D.
10.  რა არის ჰომეოსტაზი?
A.
B.
C.
D.
11.  პროცესთა ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს ჰომეოსტაზის აღდგენას (შენარჩუნებას) ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
12.  რას ნიშნავს  ფუნქციათა რეგულაცია ?
A.
B.
C.
D.
13.  ფუნქციათა სარეგულაციო მექანიზმების მიხედვით არჩევენ:
A.
B.
C.
D.
14.  თვითრეგულაცია ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
15.  ადაპტაცია (შეგუება):
A.
B.
C.
D.
16.  ადაპტაციური რეაქციები იყოფა:
A.
B.
C.
D.
17.  ზოგადი, არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები აღმოცენდება:
A.
B.
C.
D.
18.  სპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები:
A.
B.
C.
D.
19.  ნაერთთა ტრანსმემბრანული ტრანსპორტის მექანიზმებია:
A.
B.
C.
D.
20.  შეუღლებულ (მეორად-აქტიურ) ტრანსპორტს უზრუნველყოფენ:
A.
B.
C.
D.
21.  ენდოციტოზის სახეებია:
A.
B.
C.
D.
22.  პერსორბცია ეწოდება:
A.
B.
C.
D.
23.  როგორ ხორციელდება მემაბრანაში ნაერთთა პასიური ტრანსპორტი?
A.
B.
C.
D.
24.  მემბრანაში ნაერთთა აქტიური ტრანსპორტისათვის აუცილებელია:
A.
B.
C.
D.
25.  უჯრედებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის სახეებია:
A.
B.
C.
D.
26.  ორგანიზმის არასპეციფიკურ პასუხს ნებისმიერ ინტენსიურ გაღიზიანებაზე წარმოადგენს:
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.