รอบรู้ 197 22 นโยบายการศึกษายิ่งลักษณ์ 1

13  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 197 22 นโยบายการศึกษายิ่งลักษณ์ 1
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 197 22 นโยบายการศึกษา ยิ่งลักษณ์ 1  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นโยบายหลักการศึกษาของนายกยิ่งลักษณ์ ภายใต้การบริหารจัดการของ รมว.ศธ.สุชาติมีกี่นโยบาย
1.
2.
3.
4.
2.  นโยบายการศึกษาเร่งด่วนที่สุดของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ผู้บริหารหรือครูท่านใดสมควรได้รับรางวัล PMQA เป็นลำดับแรกกรณีบริหารรองรับเหตุการณ์วิกฤติ เช่น น้ำท่วม
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเรียงลำดับนโยบายหลักการศึกษาสามลำดับแรกของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.  " เรียนดีอย่างมีคุณภาพ " ในความหมายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีกี่กิจกรรม กี่รายการ
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ ฟรีทางการศึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
1.
2.
3.
4.
9.  ฟรีด้านการศึกษาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จัดให้กับการศึกษาระดับใด
1.
2.
3.
4.
10.  Becoming ASEAN Leader Scholarship เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับใด
1.
2.
3.
4.
11.  การสร้างพลังครู ทำได้อย่างไร
1.
2.
3.
4.
12.  จัดระบบการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน อยู่ในนโยบายการศึกษาใด
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายหลักการศึกษาของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.