รอบรู้ 193 วาระแห่งชาติ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1

9  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 193 วาระแห่งชาติ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 193 วาระแห่งชาติรัฐบาลยิ่งล กษณ์ 1 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการประกาศวาระแห่งชาติตามแผนบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้นกี่เรื่อง
1.
2.
3.
4.
2.  จากข้อ 1 ข้อใดไม่ใช่วาระแห่งชาติของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
1.
2.
3.
4.
3.  การบริหารจัดการน้ำตาม "บางระกำโมเดล" คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  บางระกำโมเดล หรือ "2p2r" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.  ค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตาม พรก.เงินกู้เยียสยาฯของรัฐบาลครัวเรือนละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
6.  การแก้ไขปัญหาจราจรของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปตามข้อใดในโครงสร้างพื้นฐานใน กทม.
1.
2.
3.
4.
7.  หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะดำเนินการโครงการใดเพื่อเอาชนะยาเสพติดและตอบสนองกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2554
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในใน "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด"
1.
2.
3.
4.
9.  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาท่านจะเลือกทำโครงการใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.