รอบรู้ 190 เรียนฟรี 15 ปี ปีงบ 55

14  I  By Krunikron
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 190 เรียนฟรี 15 ปี ปีงบ 55
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 190 เรียนฟรี 15 ปีปีงบประมาณ 2555 สร้างโดย ผอ.นิกร เพ็งลี ใช้ประกอบการสอบรับราชกา เป็นหนึ่งใน หลาย 100 ชุด เข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจร งหรือสมมติ ได้ที่นี้ แล้ว กด Start หรือที่ ติวสอบดอทคอมwww.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีชื่อว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดและหลักการของนโยบายดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯ
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ฯ ปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีฯของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมใน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ใช่รายการที่รัฐบาลสนับสนุน
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด คือ วิสัยทัศน์ของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาร 2555
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2555
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
11.  การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนกรณีโรงเรียนการศึกษาพิเศษแบบพักนอนกระทำได้โดยใคร
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด ไม่ใช่ ภาคี 4 ฝ่ายในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯ
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ ภาคี 4 ฝ่าย
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.