1.3. Symbole graficzne algorytmów w posatci schematów blokowych.

10 Pytania  I  By Lukasz16391
Please take the quiz to rate it.

 1.3. Symbole Graficzne Algorytmw W Posatci Schematw Blokowych.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki:
1.
2.
3.
4.
2.  Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?
1.
2.
3.
4.
3.  Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
1.
2.
3.
4.
4.  W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą:
1.
2.
3.
4.
5.  Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku:
1.
2.
3.
4.
6.  Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują:   
1.
2.
3.
4.
7.  Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
1.
2.
3.
4.
8.  Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku:   
1.
2.
3.
4.
9.  Przedstawiony schemat blokowy zawiera:    
1.
2.
3.
4.
10.  Schemat blokowy przedstawia algorytm:  
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.