1.3. Symbole graficzne algorytmów w posatci schematów blokowych.

10 Pytania  I  By Lukasz16391

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
1.
2.
3.
4.
2.  Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
1.
2.
3.
4.
3.  Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki:
1.
2.
3.
4.
4.  Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku:   
1.
2.
3.
4.
5.  Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?
1.
2.
3.
4.
6.  Przedstawiony schemat blokowy zawiera:    
1.
2.
3.
4.
7.  Schemat blokowy przedstawia algorytm:  
1.
2.
3.
4.
8.  Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują:   
1.
2.
3.
4.
9.  Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku:
1.
2.
3.
4.
10.  W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą:
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz