Κεφαλαιο 1 - Ενότητα 2 - Quiz

6 Questions  I  By Manos2010gr on November 5, 2012
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mfenced»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/math»
Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Για κάθε αριθμό α ισχύει:  α + α = α2.
A.
B.
2.  Για κάθε αριθμό α ισχύει:  (2α)2 = 2α2.
A.
B.
3.  Ο αριθμός  (–2)–2  είναι θετικός.
A.
B.
4.  Για κάθε ακέραιο αριθμό ν ισχύει:  [(–1)3]ν = 1.
A.
B.
5.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα απαντήσεων, αν κάθε ισότητα της στή-λης Α αληθεύει για μία μόνο τιμή του κ που υπάρχει στη στήλη Β.  Στήλη Α Στήλη Β Ισότητα Τιμή του κ α.    (α–2)κ+1 = α8   β.    [(αβ)κ]–1 = (αβ)3   γ.    «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mfenced»«mfrac»«mi»A«/mi»«mi»B«/mi»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mo»-«/mo»«mi»k«/mi»«/mrow»«/msup»«/math»= 1 1.  –3 2.  –5 3. «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»-«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»3«/mn»«/mfrac»«/math»
A. α
A.
B. β
B.
C. γ
C.
6.  Η τιμή της παράστασης «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mfenced»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/math»  είναι:
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz