Κεφαλαιο 1 - Ενότητα 2 - Quiz

6 Demandojn  I  By Manos2010gr
Please take the quiz to rate it.

 1 - 2 - Quiz
Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Για κάθε αριθμό α ισχύει:  α + α = α2.
1.
2.
2.  Για κάθε αριθμό α ισχύει:  (2α)2 = 2α2.
1.
2.
3.  Ο αριθμός  (–2)–2  είναι θετικός.
1.
2.
4.  Για κάθε ακέραιο αριθμό ν ισχύει:  [(–1)3]ν = 1.
1.
2.
5.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα απαντήσεων, αν κάθε ισότητα της στή-λης Α αληθεύει για μία μόνο τιμή του κ που υπάρχει στη στήλη Β. 
Στήλη Α Στήλη Β
Ισότητα Τιμή του κ
α.    (α–2)κ+1 = α8   β.    [(αβ)κ]–1 = (αβ)3   γ.    = 1 1.  –3 2.  –5 3.
1. α
1.
2. β
2.
3. γ
3.
6.  Η τιμή της παράστασης   είναι:
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.