საინფორმაციო ტექნოლოგიები

30  I  By Achiko
Please take the quiz to rate it.

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
             ;           &nbs p;           &nb sp;           &n bsp;           & nbsp;                საცდელი ტესტი

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რა არის MS WINDOWS?
A.
B.
C.
D.
2.  რომელი არ წარმოადგენს სისტემური ბლოკის ძირითად დანიშნულებას?  
A.
B.
C.
D.
3.  რომელი პორტით შეიძლება კომპიუტერს მიუერთდეს პრინტერი? (აირჩიეთ ორი სწორი პასუხი)
A.
B.
C.
D.
4.  რისთვის გამოიყენება კლავიატურის "Ctrl" კლავიში
A.
B.
C.
D.
5.  USB 2.0 პორტს გააჩნია სნატდარტული ინტერფეისი
A.
B.
6.  რისთვის გამოიყენება კლავიატურის "Caps Lock" კლავიში?
A.
B.
C.
7.  ჩამოთვლილთაგან რომელი ტიპის პრინტერები ითვლება საუკეთესოდ?
A.
B.
C.
D.
8.  როგორ ბეჭდავენ ლაზერული პრინტერები?
A.
B.
C.
D.
9.  რა არის სკანერი?
A.
B.
C.
D.
10.  ჩამოთვლილთაგან რომელია კომპიუტერის გამომტანი მოწყობილობა?
A.
B.
C.
D.
11.  ჩამოთვლილთაგან რომელია კომპიუტერის შემტანი მოწყობილობა? (აირჩიეთ ორი სწორი პასუხი)
A.
B.
C.
D.
12.  რატომ ჰქვია დისკებსა და დისკეტებს "მუდმივი მეხსიერება" ?
A.
B.
C.
D.
13.  რა არის სისტემური პროგრამის დანიშნულება?
A.
B.
C.
D.
14.  ჩამოთვლილი პორტებიდან რომელია ცხელ შეერთებადი?
A.
B.
C.
D.
15.  რას გამოიწვევს იარლიყის წაშლა?
A.
B.
C.
D.
16.  რისი გაზიარება არ შეიძლება ლოკალურ ქსელში?
A.
B.
C.
D.
17.  რა დანიშნულება აქვს Sharing ბრძანებას
A.
B.
C.
D.
18.  როგორც წესი, ვინ ადგენს მონაცემთა ბაზას? (ACCESS)
A.
B.
C.
D.
19.  ვინჩესტერში მოთავსებული დისკი
A.
B.
C.
D.
20.  თვლის რომელ სისტემას ემყარება კომპიუტერის მუშაობა?
A.
B.
C.
D.
21.  რამდენი ბიტია ერთ ბაიტში
A.
B.
C.
D.
22.  როგორი გაფართოება აქვთ Windows-ის მუშაობის პროცესში შექმნილ დროებით ფაილებს?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
23.  რამდენი USB მოწყობილობის აღქმის უნარი გააჩნია კომპიუტერს?
A.
B.
C.
D.
24.  თუ პრინტერს შევუერთებთ უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) ,რა მოხდება?
A.
B.
C.
D.
25.  რომელია კომპიუტერის დროებითი მეხსიერება?
A.
B.
C.
D.
26.  რისი მწარმოებელი ფირმაა intel?
A.
B.
C.
D.
27.  რა სიჩქარეს გადასცემს USB 1.1 ინტერფეისი?
A.
B.
C.
D.
28.  რისი მწარმოებელი ფირმაა BTX
A.
B.
C.
D.
29.  რამდენ ბიტიანია პროცესორი თუ მას აღენიშნება სიმბოლო X86
A.
B.
C.
D.
30.  რამ შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერის კომპონენტების გადახურება? (აირჩიეთ ორი სწორი პასუხი)
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.