ออนไลน์ รอบรู้ ชุด 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน-รอบสอ

12  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ออนไลน์ รอบรู้ ชุด 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน-รอบสอ
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 170  สรุปใหม่ อาเซี่ยน ปฏิรูปรอบสอง ทิศทางการศึกษา 2555  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใด คือ อาเซี่ยน
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี่ยน
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ASEAN 
1.
2.
3.
4.
4.  นโยบายหลักเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีระยะเวลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ใครเป็นประธาน คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดจับคู่นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรม ในการปฏฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด จัดเป็น กลไกลขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555
1.
2.
3.
10.  ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2556 หรือ ROADMAP 2555 ประกอบด้วยกี่ประเด็นยุทธศาสตร์ และเรื่องใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
11.  ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555 มีกี่ Flagship ข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดจับคู่ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ได้ไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.