ภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1

5  I  By Suwimon
Please take the quiz to rate it.

ภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันคริสต์มาสตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  วันคริสต์มาสเป็นวันที่ระลึกถึงใคร
1.
2.
3.
4.
3.  ต้นคริสต์มาส ทำมาจากต้นอะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ชื่อซานตาคลอสมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.