ภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1

5  I  By Suwimon
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันคริสต์มาสตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  วันคริสต์มาสเป็นวันที่ระลึกถึงใคร
1.
2.
3.
4.
3.  ต้นคริสต์มาส ทำมาจากต้นอะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ชื่อซานตาคลอสมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz