มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

2 Questions  I  By Chatchai130520 on November 29, 2011
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Backward Design  คืออะไร
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดคือแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design  (*****ควรจำให้ได้******)
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz