คําที่มักอ่านผิด (2)

10 Questions  I  By Kittiphop2544 on April 20, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด -สะ -มา-ทิ ใช่หรือไม่
A.
B.
2.  เข้าสมาธิ อ่านว่า เข้า -สะ-หมาด ใช่หรือไม่
A.
B.
3.  ขสีณาศรพ อ่านว่า ขะ - สี - นา -สบ ใช่หรือไม่
A.
B.
4.  ชาติภูมิ อ่านว่า ชาด -ภูมิ ใช่หรือไม่
A.
B.
5.  ชุกชี อ่านว่า ชุก-กะ -ชี ใช่หรือไม่
A.
B.
6.  ญาติวงศ์ อ่านว่า ญาด- ติ -วง ใช่หรือไม่
A.
B.
7.  ด้วยประการฉะนี้ อ่านว่า ด้วย -ประ -กาน -ฉะ -นี้ , ด้วย -ประ -กาน -ระ -ฉะ - นี้ ใช่หรือไม่
A.
B.
8.  ดาษดื่น อ่านว่า ดาด- ดื่น ใช่หรือไม่
A.
B.
9.  ดูกร อ่านว่า ดู -กะ -ระ , ดู -กอน ใช่หรือไม่
A.
B.
10.  เดียรดาษ อ่านว่า เดีย -ระ -ดาด ใช่หรือไม่
A.
B.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz