คําที่มักอ่านผิด (2)

10  I  By Kittiphop2544
Please take the quiz to rate it.

คําที่มักอ่านผิด (2)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด -สะ -มา-ทิ ใช่หรือไม่
1.
2.
2.  เข้าสมาธิ อ่านว่า เข้า -สะ-หมาด ใช่หรือไม่
1.
2.
3.  ขสีณาศรพ อ่านว่า ขะ - สี - นา -สบ ใช่หรือไม่
1.
2.
4.  ชาติภูมิ อ่านว่า ชาด -ภูมิ ใช่หรือไม่
1.
2.
5.  ชุกชี อ่านว่า ชุก-กะ -ชี ใช่หรือไม่
1.
2.
6.  ญาติวงศ์ อ่านว่า ญาด- ติ -วง ใช่หรือไม่
1.
2.
7.  ด้วยประการฉะนี้ อ่านว่า ด้วย -ประ -กาน -ฉะ -นี้ , ด้วย -ประ -กาน -ระ -ฉะ - นี้ ใช่หรือไม่
1.
2.
8.  ดาษดื่น อ่านว่า ดาด- ดื่น ใช่หรือไม่
1.
2.
9.  ดูกร อ่านว่า ดู -กะ -ระ , ดู -กอน ใช่หรือไม่
1.
2.
10.  เดียรดาษ อ่านว่า เดีย -ระ -ดาด ใช่หรือไม่
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.