คำลักษณะนาม (2)

10  I  By Kittiphop2544
คำลักษณะนาม (2)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำลักษณะนามของ คัน คือ
1.
2.
3.
4.
2.  คำลักษณะนามของ กระบอก คือ
1.
2.
3.
4.
3.  คำลักษณะนามของ เส้น,สาย คือ
1.
2.
3.
4.
4.  คำลักษณะนามของ แผ่น คือ
1.
2.
3.
4.
5.  คำลักษณะนามของ ดอก คือ
1.
2.
3.
4.
6.  คำลักษณะนามของ ฝัก คือ
1.
2.
3.
4.
7.  คำลักษณะนามของ ตัว คือ
1.
2.
3.
4.
8.  คำลักษณะนามของ เลา คือ
1.
2.
3.
4.
9.  คำลักษณะนามของ อัน คือ
1.
2.
3.
4.
10.  คำลักษณะนามของ เม็ด คือ
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz