คำลักษณะนาม (2)

10  I  By Kittiphop2544
Please take the quiz to rate it.

คำลักษณะนาม (2)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำลักษณะนามของ คัน คือ
1.
2.
3.
4.
2.  คำลักษณะนามของ กระบอก คือ
1.
2.
3.
4.
3.  คำลักษณะนามของ เส้น,สาย คือ
1.
2.
3.
4.
4.  คำลักษณะนามของ แผ่น คือ
1.
2.
3.
4.
5.  คำลักษณะนามของ ดอก คือ
1.
2.
3.
4.
6.  คำลักษณะนามของ ฝัก คือ
1.
2.
3.
4.
7.  คำลักษณะนามของ ตัว คือ
1.
2.
3.
4.
8.  คำลักษณะนามของ เลา คือ
1.
2.
3.
4.
9.  คำลักษณะนามของ อัน คือ
1.
2.
3.
4.
10.  คำลักษณะนามของ เม็ด คือ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.