การนำข้อมูลจังหวัดไปใช้ประโยชน์

เริ่มสำรวจวันที่ 1 เมษายน 2553