Mots encreuats filosòfics

I Like This Game ( Liked by 0 people )
How to play Crossword Puzzle?
 • Click on an across or down clue.
 • Type in the answer on puzzle.
 • Background turns green on correct answer.
 • Continue until the puzzle is solved.
 • Clicking "hint" reveals a letter without awarding points.
 • Clicking "word" reveals entire word without awarding points.
 • Fill more answers in less time for higher score.
El que tindreu que fer és omplir aquests mots encreuats a partir de la informació que us donem en els enunciats de cada número!! SORT!
Crossword Hints
 1. Va desenvolupar la doctrina epistemològica del criticisme
 2. Doctrina que nega que hi haja idees innates
 3. Doctrina que considera que només podem conèixer el fenomen, no la cosa en sí
 4. És considerat el pare de la filosofia moderna
 5. Va ser alumne de Sòcrates i mestre d'Aristòtil
 6. És el fundador de l'escepticisme radical
 7. Autor de la cita:
 8. Postura que afirma que no existeixen fets o principis universals compartits per totes les cultures humanes

Related