O Sistema Solar e a Terra

I Like This Game ( Liked by 0 people )
How to play Crossword Puzzle?
 • Click on an across or down clue.
 • Type in the answer on puzzle.
 • Background turns green on correct answer.
 • Continue until the puzzle is solved.
 • Clicking "hint" reveals a letter without awarding points.
 • Clicking "word" reveals entire word without awarding points.
 • Fill more answers in less time for higher score.
Este encrucillado axudarate a repasar o que aprendiches do Sistema Solar e a Terra
Crossword Hints
 1. Está formado por millóns de sistemas solares
 2. É a galaxia onde se atopa a Terra
 3. O terceiro planeta do sistema solar
 4. Cada unha das partes en que queda dividida a Terra polo Ecuador
 5. Paralelo máis importante
 6. Meridiano principal tamén chamado 0
 7. Distancia dun punto ao Ecuador
 8. Distancia dun punto ao Meridiano 0
 9. Movemento da Terra sobre si mesma e tarda 24 horas
 10. Movemento da Terra arredor do Sol e tarda 365 días e 6 horas
 11. Representación gráfica dun lugar a escala
 12. Relación da distancia real e a representada no mapa

Related