HAIWAN DAN TEMPAT TINGGAL

00: 00        
Haiwan terdiri daripada pelbagai jenis. Tempat tinggal haiwan juga adalah berbeza-beza. Ada yang tinggal di hutan, di dalam air, di atas pokok, dan sebagainya.
Related
HaiwanHaiwan Cuba Teka ?Cuba Teka ? Cuba Teka ?Cuba Teka ? Cuba Teka?Cuba Teka? Siratan Makanan HaiwanSiratan Makanan Haiwan Kata PenegasKata Penegas