Lea Salonga

11 cards

I Got Carried Away. For Those Studying Filipino, Msg Me If You Have Any Questions...


 
  
Created May 1, 2009
by
kanojo214

 

 
Table View
 
Download
 
Print

Flashcard Set Preview

  Side A   Side B
1
Sino si Lea Salonga?
 
Who is Lea Salonga?
2
Siya ang unang gumanap bilang Kim sa Miss Saigon.
 
She was the first to portray Kim in Miss Saigon.
3
Nanalo siya ng Tony para r'on.
 
She won a Tony for it.
4
Ano pa?
 
What else?
5
Siya 'yung kumanta bilang Princess Jasmine sa Aladdin.
 
She was the singing voice of Princess Jasmine in Aladdin.
6
Siya rin iyong kumanta bilang Mulan sa Mulan.
 
She was also the singing voice of Mulan in Mulan.
7
Gumanap din siya sa Les Miserables, sa palagay ko.
 
She was also in a Les Miserables production, I think.
8
Nakilala niya si Al Pacino sa Oscars.
 
She met Al Pacino in the Oscars.
9
Kumanta siya sa Oscars.
 
She sang in the Oscars.
10
Nang una kong marinig ang boses niya sa Aladdin, nangilabot ako!
 
The first time I heard her voice in Aladdin, I had goosebumps!
11
Bilang mga Pilipino, ipinagkakapuri namin siya.
 
As Filipinos, we're very proud of her.


Upgrade and get a lot more done!
Upgrade    Cancel