Fil 4th Yr 1st Quarter Long Test Talasalitaa

34 cards

\r\n


 
  
Created Jul 19, 2013
by
cantalta

 

 
Table View
 
Download
 
Print

Flashcard Set Preview

  Side A   Side B
1
animas
 
tunog ng kampana
2
pithaya
 
pitha
3
nagsimpan
 
tumibok
4
agunyas
 
nakita
5
natutop
 
NAKITA
6
belasyon
 
handaan
7
 takipan at talinduwa
 
panahon ng pagsasaka
8
inaalagata
 
paggunita
9
 bagong upasala
 
bagong suliranin

10
 pagpasak 
 
pagsara

11
 pagkukuyom 
 
pagtitiis
12
kabuktutan
 
 kasakiman
13
makitil 
 
 mapatay
14
saklutin
 
sakupin
15
lukob
 
sakop
16
palolong
 
nagyayabang/mapagmataas
17
nagtalatop
 
nagdurusa
18
masasad
 
mauubos
19
nakatutulig
 
nakabibingi
20
inihihimaton
 
inibibintang
21
pumulas
 
pumiglas
22
kahungkagan
 
kawalan
23
tungayaw
 
sigaway,sumpa
24
makapaghasik
 
makapagtanim
25
narahuyo
 
naakit, nabighani
26
balintataw
 
malikmata
27
susugba
 
susugod
28
nagahok
 
natamaan
29
panunumbat
 
pagalitan
30
ambag
 
regalo
31
ipinamudmod
 
ipinamamahagi
32
ipinalusot
 
ipinadaan
33
kasangkot
 
salimuot,maligoy,gusot
34
napawala
 
natanggal


Upgrade and get a lot more done!
Upgrade    Cancel