+

Fil 4th Yr 1st Quarter Long Test Talasalitaan


   or     

Preview Flashcards

Side ASide B
animas
tunog ng kampana
pithaya
pitha
nagsimpan
tumibok
agunyas
nakita
natutop
NAKITA
belasyon
handaan
takipan at talinduwa
panahon ng pagsasaka
inaalagata
paggunita
bagong upasala
bagong suliranin
pagpasak
pagsara
pagkukuyom
pagtitiis
kabuktutan
kasakiman
makitil
mapatay
saklutin
sakupin
lukob
sakop
palolong
nagyayabang/mapagmataas
nagtalatop
nagdurusa
masasad
mauubos
nakatutulig
nakabibingi
inihihimaton
inibibintang
pumulas
pumiglas
kahungkagan
kawalan
tungayaw
sigaway,sumpa
makapaghasik
makapagtanim
narahuyo
naakit, nabighani
balintataw
malikmata
susugba
susugod
nagahok
natamaan
panunumbat
pagalitan
ambag
regalo
ipinamudmod
ipinamamahagi
ipinalusot
ipinadaan
kasangkot
salimuot,maligoy,gusot
napawala
natanggal


Upgrade and get a lot more done!
Upgrade