Fil 4th Yr 1st Quarter Long Test Talasalitaan

34 cards


Preview Flashcards

Front Back
animas
 
tunog ng kampana
pithaya
 
pitha
nagsimpan
 
tumibok
agunyas
 
nakita
natutop
 
NAKITA
belasyon
 
handaan
takipan at talinduwa
 
panahon ng pagsasaka
inaalagata
 
paggunita
bagong upasala
 
bagong suliranin
pagpasak
 
pagsara
pagkukuyom
 
pagtitiis
kabuktutan
 
kasakiman
makitil
 
mapatay
saklutin
 
sakupin
lukob
 
sakop
palolong
 
nagyayabang/mapagmataas
nagtalatop
 
nagdurusa
masasad
 
mauubos
nakatutulig
 
nakabibingi
inihihimaton
 
inibibintang
pumulas
 
pumiglas
kahungkagan
 
kawalan
tungayaw
 
sigaway,sumpa
makapaghasik
 
makapagtanim
narahuyo
 
naakit, nabighani
balintataw
 
malikmata
susugba
 
susugod
nagahok
 
natamaan
panunumbat
 
pagalitan
ambag
 
regalo
ipinamudmod
 
ipinamamahagi
ipinalusot
 
ipinadaan
kasangkot
 
salimuot,maligoy,gusot
napawala
 
natanggal
Related Flashcards