Polish Words

Total Flash Cards » 31
Text Size » S M L     
 
1. 
Exhausting
 
Wyczerpujący
 
2. 
Move Back
 
Cofnąć się
 
3. 
To hate
 
Nie znosić
 
4. 
Overwhelm
 
Przetłaczać
 
5. 
To persecute
 
Prześladować
 
6. 
fate
 
los
 
7. 
to my mind
 
moim zdaniem
 
8. 
destiny
 
przeznaczenia
 
9. 
absent minded
 
roztargniony
 
10. 
I'm weary of this
 
znużiło mnie
 
11. 
to spot
 
dostrzegać
 
12. 
to resemble
 
przypominać
 
13. 
to sink
 
tonąć
 
14. 
to dismiss (dyrektora); to cancel (lot, wykład); to call off (alarm); to withdraw (zeznania)
 
odwołać — odwoływać
 
15. 
to appeal, to refer
 
odwołać się
 
16. 
zeznanie
 
(w sądzie) testimony; (na piśmie) statement
 
17. 
zeznanie podatkowe
 
tax return
 
18. 
to have an effect on sb/sth
 
działać na kogoś/coś
 
19. 
Doesn't work (out of order)
 
nie działać
 
20. 
to build (drogę); to carry (badania, remont); to conduct (ankietę)
 
przeprowadzić — przeprowadzać
 
21. 
to move (p)
 
przeprowadzić się
 
22. 
(kwestionariusz) questionnaire (form); (sondaż) public opinion survey
 
ankieta
 
23. 
to vote
 
głosować
 
24. 
(chwycić) to take; to get (pensję, napiwek)
 
wziąć
 
25. 
to pick up a child
 
wziąć dziecko na ręce
 
26. 
to take each other’s hands
 
wziąć się za ręce
 
27. 
to get down to sth
 
wziąć się do czegoś
 
28. 
to get hold of, to seize (torbę, dziecko); to catch (piłkę); pot. (pomysł, reklama) to catch on
 
chwycić
 
29. 
to grip sb’s hand
 
chwycić kogoś za rękę
 
30. 
to grasp sth immediately
 
chwytać coś w lot
 
31. 
to hold on to sth
 
chwycić się czegoś