Polish Words

Total Flash Cards » 31
 
1. 

Exhausting

 

Wyczerpujący

 
2. 

Move Back

 

Cofnąć się

 
3. 

To hate

 

Nie znosić

 
4. 

Overwhelm

 

Przetłaczać

 
5. 

To persecute

 

Prześladować

 
6. 

fate

 

los

 
7. 

to my mind

 

moim zdaniem

 
8. 

destiny

 

przeznaczenia

 
9. 

absent minded

 

roztargniony

 
10. 

I'm weary of this

 

znużiło mnie

 
11. 

to spot

 

dostrzegać

 
12. 

to resemble

 

przypominać

 
13. 

to sink

 

tonąć

 
14. 

to dismiss (dyrektora); to cancel (lot, wykład); to call off (alarm); to withdraw (zeznania)

 

odwołać — odwoływać

 
15. 

to appeal, to refer

 

odwołać się

 
16. 

zeznanie

 

(w sądzie) testimony; (na piśmie) statement

 
17. 

zeznanie podatkowe

 

tax return

 
18. 

to have an effect on sb/sth

 

działać na kogoś/coś

 
19. 

Doesn't work (out of order)

 

nie działać

 
20. 

to build (drogę); to carry (badania, remont); to conduct (ankietę)

 

przeprowadzić — przeprowadzać

 
21. 

to move (p)

 

przeprowadzić się

 
22. 

(kwestionariusz) questionnaire (form); (sondaż) public opinion survey

 

ankieta

 
23. 

to vote

 

głosować

 
24. 

(chwycić) to take; to get (pensję, napiwek)

 

wziąć

 
25. 

to pick up a child

 

wziąć dziecko na ręce

 
26. 

to take each other’s hands

 

wziąć się za ręce

 
27. 

to get down to sth

 

wziąć się do czegoś

 
28. 

to get hold of, to seize (torbę, dziecko); to catch (piłkę); pot. (pomysł, reklama) to catch on

 

chwycić

 
29. 

to grip sb’s hand

 

chwycić kogoś za rękę

 
30. 

to grasp sth immediately

 

chwytać coś w lot

 
31. 

to hold on to sth

 

chwycić się czegoś